Životopis - Curriculum Vitae

Ing. Pavel Šťastný, CSc.
Narozen 1957 v Praze.
Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické (1981), obor chemie restaurování uměleckých děl.